0.5 ~ 6.0mm2 Kìm bấm cosse tròn

Thông số kỹ thuật:
– Quy cách: 0.5 ~ 6.0 mm2
– Chỉ số AWG (American Wire Gauge): 22 ~ 10
– Kích thước: 225mm-8″
.
.
.
.