Bộ típ 1/4″ & 1/2″ 94 chi tiết

Bao gồm:

– 2 cần tự động: 1/4″ & 1/2″
– 2 cần chữ T
– 2 đầu lắc léo
– 1 tay cầm vặn vít
– 1 chìa lục giác
– 1 đầu nối vít
– 3 đầu nối
– 2 đầu chuyển
– 16 mũi vít
– 17 đầu vít
– 47 đầu tuýp các loại hệ mét

.
.
.
.