Bộ dụng cụ gia đình 24 chi tiết

Mô tả

– Quy cách: 24 chi tiết bao gồm
– 1 Kìm răng 7″
– 1 Kìm nhọn 6″
– 1 Mỏ lết 8″
– 1 Kìm mỏ quạ 8″
– 2 tua vít 6x100mm + 2 tua vít 6x38mm
– 1 Búa nhổ đinh 250g, 1 kéo đa năng 8″
– 1 Đèn pin LED
– 1 thước kéo 2m, 1 bút thử điện hiển thị số, 1 dao rọc giấy, 1 băng keo điện
– 1 Cưa sắt cầm tay 6″
– 2 lưỡi cưa
– 2 tua vít bake sửa đồng hồ: PH0, PH1
– 4 Vít dẹp sửa đồng hồ: 1.4/2.0/2.4/3.0mm
.
.
.
.