Bộ dụng cụ 62 chi tiết

Bao gồm:

– 1 kìm điện
– 1 kìm nhọn
– 1 mỏ lết thường
– 1 kìm mỏ quạ
– 1 cần tự động
– 1 thước cuộn 3m
– 12 đầu tuýp
– 1 băng keo điện
– 1 bút thử điện điện tử
– 1 tay cầm vặn vít
– 2 vít 5x75mm
– 2 vít 6x100mm
– 1 búa đầu bằng
– 6 cờ lê vòng miệng
– 1 dao rọc giấy
– 8 chìa lục giác
– 20 mũi vít các loại
– Hộp nhựa

.
.
.
.