Bộ dụng cụ 22 chi tiết

Bao gồm:

– 1 hộp vít điện tử 6 cây
– 1 kéo cắt.
– 1 đèn pin
– 1 băng keo điện
– 1 cưa sắt
– 1 bút thử điện
– 2 vít dẹp 6x38mm và 6x100mm
– 2 vít bake 6x38mm và 6x100mm
– 1 kiềm điện
– 1 kiềm nhọn
– 1 mỏ lết thường
– 1 kiềm mỏ quạ
– 1 búa nhổ đinh
– 1 thước cuộn 2m
– Hộp nhựa

.
.
.
.