6mm2 Kìm bấm cosse tròn

Thông số kỹ thuật:

– Quy cách: 0.5 ~ 6.0 mm2

– Chỉ số AWG (American Wire Gauge): 22 ~ 10

– Kích thước: 225mm-8″

– Bỏ mẫu, đổi qua model AK-9120

.
.
.
.