6″ Kìm nhọn

Mô tả

– Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
– Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
– Cán bọc nhựa 2 màu đen cam sọc
– Kích thước: 6″

.
.
.
.