5″ Kìm nhọn

Mô tả

– Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
– Thân kìm sử dụng thép high carbon
– Cán bọc nhựa màu cam
– Kích thước: 5″

.
.
.
.