24″ Kìm cắt cáp

Mô tả
– Đầu kìm sử dụng thép high mangan
– Lưỡi kìm sử lý nhiệt,đạt độ cứng 55-60HRC
– Cán bọc nhựa màu đen
– Cắt thép 10mm trở xuống
– Kích thước: 24″

.
.
.
.