10″ Kìm cắt lưới

Mô Tả

– Được sử dụng rộng rãi trong việc cắt nhiều loại lưới tấm bằng kim loại kể cả lưới B40

– Kích thước: 250mm-10″

.
.
.
.